BALTIJAS EBREJU MANTOJUMA MĀCĪBU PROGRAMMA – 2024. gada iesaukums

BALTIJAS EBREJU MANTOJUMA MĀCĪBU PROGRAMMA

Tiešsaistes mācību modulis un ceļojošā vasaras skola

Aicinājums pieteikties

Pievienojieties Baltijas ebreju mantojuma mācību programma (BJHSP) ir unikāla iespēja uzzināt par bagātīgo un daudzveidīgo ebreju mantojumu, kas Baltijas reģionā pastāvēja pirms Otrā pasaules kara. Pirmo reizi kā pilotprogramma vasaras skola notika 2019. gadā, 2022. gadā programma norisinājās otro reizi. Trešo reizi programma notiek 2024. gadā. Šī programma piedāvā Baltijā un Ziemeļvalstīs dzīvojošajiem jaunajiem profesionāļiem dažādās nozarēs – izglītībā, zinātnē, tūrismā un citās – iespēju apmeklēt un izpētīt vēsturiskās ebreju vietas, iepazīties ar vietējām ebreju kopienām un sazināties ar plašu cilvēku loku, kuri strādā ar ebreju piemiņas projektiem.

Programma sastāv no divām neatņemamām, savstarpēji saistītām daļām: tiešsaistes mācību moduļa un ceļojošās vasaras skolas. Tiešsaistes mācību modulis sastāv no deviņām lekcijām, kas sniedz dalībniekiem nepieciešamās zināšanas, lai izprastu plašāku perspektīvu un ebreju mantojuma fonu Latvijā un Lietuvā.

Ceļojošā vasaras skola ir sešu dienu ekskursija pa dažādām Latvijas un Lietuvas pilsētām, kas sākas un beidzas Rīgā. Tās galvenais mērķis ir piedāvāt dalībniekiem iespēju vērot ebreju vēstures ietekmi uz vietējo kultūru un izpētīt dažādas pieejas ebreju mantojuma un vēstures saglabāšanai.

Programma ir veidota, lai rosinātu interesi, vairotu zināšanas un sniegtu dalībniekiem nepieciešamās prasmes darbam ar ebreju mantojumu dažādos apstākļos. Tā ietver daudzveidīgu lekciju, semināru, vizīšu un citu pasākumu klāstu par ebreju kultūru, reliģiju, mantojumu un vēsturi. Programmu koordinē un īsteno atzītas organizācijas un pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas, kas aktīvi darbojas akadēmiskajā vidē, ebreju izglītībā un kopienas dzīvē.

Programma ir neatkarīga iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt dziļāku izpratni par ebreju vēsturi, kultūru un mantojumu Latvijā, Lietuvā un Baltijas reģionā.

BJHSP mērķis ir nodrošināt dalībniekus ar:

 • nepieciešamajām prasmēm darbam ar vietējo ebreju mantojumu;
 • plašāku izpratni par Latvijas un Lietuvas ebreju mantojumu un vēsturi, kā šo valstu kultūras un vēstures neatņemamu sastāvdaļu;
 • zināšanām par to, kā ebreju mantojums var spēlēt nozīmīgu lomu sociālo izaicinājumu risināšanā un kultūras daudzveidības un integrācijas veicināšanā;
 • veidiem, kā izmantot bagātīgos un daudzpusīgos ebreju mantojuma avotus;

Programmu līdzorganizē:

 • Muzejs “Ebreji Latvijā”, Rīgas Ebreju kopiena
 • Latvijas Universitātes Jūdaistikas centrs Zviedrijā
 • Paideia – Eiropas Ebreju studiju institūts Zviedrijā
 • Paideia folkhögskola

Datumi:

Tiešsaistes mācību modulis

Tiešsaistes mācību modulis sastāv no astoņām divu stundu sesijām, kas notiek katru ceturtdienu no 2024. gada 4. aprīļa līdz 2024. gada 30. maijam no 17:00 līdz 19:00 CET (18:00 līdz 20:00 pēc Rīgas laika).
Īsi pirms Ceļojošās vasaras skolas sākšanās notiks arī trīs stundu sesija, kā arī programmas noslēguma sesija. Abu datumi tiks paziņoti pēc apspriešanās ar dalībniekiem.

Ceļojošā vasaras skola

Ceļojošā vasaras skola norisināsies no ceturtdienas, 2024. gada 1. augusta, līdz otrdienai, 2024. gada 6. augustam. Tā sāksies un noslēgsies Rīgā. Tā ietvers Baltijas ebreju vēstures un mantojuma tēmai atbilstošu objektu apmeklējumus.

Ceļojošās vasaras skolas laikā segtās izmaksas:

 • Ceļošana*
 • Izmitināšana divvietīgos numuros
 • Ēdieni
 • Visas ekskursijas, ekskursijas gida pavadībā un kultūras aktivitātes, kas saistītas ar ceļojošo vasaras skolu
 • Darbnīcas materiāli

*Ceļošanas izmaksas uz Rīgu un atpakaļ uz Ceļojošo vasaras skolu nav iekļautas.
Turklāt BJHSP nav atbildīga par ceļojuma apdrošināšanu.

Piemērotība:

Pieteikties var visu tautību personas, ja tās oficiāli dzīvo Baltijas un Ziemeļvalstīs* no 2024. gada 4. aprīļa līdz 2024. gada 6. augustam. Organizatori aicina pieteikties cilvēkus, kas strādā NVO, kopienās, organizācijās un muzejos, kā arī ierēdņus, žurnālistus, sociālo mediju pārstāvjus, māksliniekus, arodbiedrību pārstāvjus, sociālos aktīvistus, pedagogus un akadēmiķus. Baltijas ebreju mantojuma studiju programma ir atvērta ikvienam indivīdam neatkarīgi no viņu izcelsmes, identitātes vai īpašajām vajadzībām.

* Latvija, Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Norvēģija, Somija, Dānija

Pieteikumu iesniedzējiem:

 • Spēt sazināties angļu valodā
 • Aktīvi un profesionāli iesaistīties un/vai strādāt ar plašu sabiedrību.
 • Izmantot atklātu pieeju
 • Vēlēties mācīties par ebreju vēsturi, mantojumu un kultūru
 • Spēt strādāt komandā
 • Apmeklēt tiešsaistes mācību moduli un turpmāko tiešsaistes sesiju

Tiks atlasīti aptuveni 14 dalībnieki.

Kā iesniegt pieteikumu:

Pretendentiem, kas vēlas piedalīties, ir jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapa. Pieteikšanās notiek pirmdien, 2024. gada 11. martā, līdz plkst. 22:59 CET (23:59 pēc Rīgas laika). Pretendenti tiks informēti pēc 2024. gada 21. marta.

Vairāk informācijas par pilotprogrammu “Ceļojošā vasaras skola: Pagātnes izaicinājums: Ebreju mantojuma pētījums 2019” šeit.

Ja rodas jautājumi saistībā ar pieteikumu, lūdzu, sūtiet e-pastu uz [email protected].

2024. gadā Programmu finansiāli atbalsta Latvijas Ebreju kopienas Restitūcijas fonds (LEKOREF).