Dr. Jakova Faļkova priekšlasījums: Pusaizmirstais “Sviesta karš”: Ebreju izsludinātais vācu preču boikots Latvijā (1933-34) un Latvijas Politiskā Pārvalde

7. februāris, otrdiena, plkst. 18:00
Dr. Jakova Faļkova priekšlasījums
Pusaizmirstais “Sviesta karš”: Ebreju izsludinātais vācu preču boikots Latvijā (1933-34) un Latvijas Politiskā Pārvalde.
Lekcija notiks angļu valodā.
Savā priekšlasījumā Dr. Jakovs Faļkovs pievērsīsies mazāk zināmai epizodei no Latvijas ebreju vēstures – pēc nacistu nākšanas pie varas izsludinātajam Vācijas preču boikotam. Atbildot uz to, Vācija noteica embargo Latvijas sviestam, ko prese uzreiz iesauca par “Sviesta karu”. Nav pārsteigums, ka šie notikumi piesaistīja Politiskās Pārvaldes uzmanību, kas sāka izmeklēšanu, kuras rezultātā boikota tika pārtraukta. Izmantojot materiālus no Latvijas Valsts Vēstures arhīva krājuma, Dr. Faļkovs parādīs boikota stāstu uz komplicēto Politiskās Pārvaldes un ebreju kopienas attiecību fona.
Lekcija notiks tiešsaistē, reģistrācija: https://us06web.zoom.us/…/tZUpf–spjwiEtyB-t5A…
Lekcijas ieraksts būs vēlāk pieejams tiešsaistē.