Lekcija: Gilels Storhs un zviedru humanitārā palīdzība Otrā pasaules kara laikā

Priekšlasījums iepazīstinās ar Gilelu Štorhu (1902-1983) – mazāk zināmu personību Latvijas ebreju vēsturē, kas kļuva par ievērojamu publisku figūru Zviedrijā Otrā pasaules kara gados. Dzimis turīgā Daugavpils tirgotāju ģimenē ar sabiedriskās darbības tradīcijām, viņš lielu ievērību guva K.Ulmaņa režīma laikā pateicoties saviem sakariem valdošajās aprindās. Starptautiskie kontakti palīdzēja viņam aizbraukt uz Zviedriju jau pēc padomju okupācijas sākuma. Stokholmā viņš izvērsa aktīvu darbību nacistu okupētās Eiropas ebreju glābšanai, darbojoties kā Pasaules Ebreju kongresa Zviedrijas pārstāvis. Vispirms viņa centieni bija vērsti uz Latviju, bet vēlāk uzmanības lokā nonāca vēl dzīvi ebreji citos Eiropas reģionos. Štorham diezgan agri kļuva zināma nacistu īstenotā Holokausta aina, un pateicoties viņa uzstājībai un nestandarta domāšanai, tika īstenotas vairākas glābšanas akcijas. Tās kļuva iespējamas pateicoties gan viņa kontaktiem Zviedrijas valdībā, gan arī iespējai caur kopējo paziņu sazināties ar Heinrihu Himleru, kas meklēja kontaktus ar Sabiedrotajiem.
Ievērojamas akcijas, kurās viņš piedalījās, bija Raula Valenberga diplomātiskā misija Budapeštā, kad desmitiem tūkstošu vajāto ebreju tika izsniegtas Zviedrijas pases; pārtikas paku piegādāšana koncentrācijas nometņu ieslodzītajiem un vairāku tūkstošu no viņiem evakuācija kara nogalē sadarbībā ar Zviedrijas Sarkano Krustu.
Gilels Štorhs palika ievērojama figūra Zviedrijas sabiedriskajā dzīvē arī pēc kara. 2018. gadā tika nodibināta Gilela Štorha Balva par demokrātisko un humanitāro vērtību atbalstu. Tās komiteju vada Dr. Markuss Štorhs, Hilela Štorha dēls, bijušais Nobela Fonda priekšsēdētājs. Ar priekšlasījumu uzstāsies Roberts Molanders – Gilela Štorha mazdēls, kurš caur sarunām ar vectēvu un citiem avotiem ir izpētījis šo stāstu un runās kā Štorhu ģimenes pārstāvis. Pasākums notiks angliski ar tulkojumu latviešu valodā.
Pasākums notiek projekta Remember – ReAct ietvaros ar Zviedrījas vēstniecības Latvijā un Zviedru Institūta atbalstu.