Seminārs “Latvijas ebreju vēsture un Holokausts atmiņu prizmā”2023. gada 26. oktobrī

Rīgas Ebreju kopiena un muzejs “Ebreji Latvijā” rīko tālākizglītības semināru skolotājiem “Latvijas ebreju vēsture un Holokausts atmiņu prizmā”.

Seminārs notiks 2023. gada 26. oktobrī Rīgā, no plkst. 10:00 līdz apmēram 16:30, Skolas ielā 6, Rīgas Ebreju kopienas namā, muzejā “Ebreji Latvijā”.

Aicinām piedalīties vēstures, sociālo zinību, kulturoloģijas skolotājus, muzejpedagogus un citus izglītības darbiniekus.

Seminārs ir Rīgas pašvaldībā saskaņota mācību programma (programmas nosaukums “Latvijas ebreju kultūras mantojums un Holokausta vēsture mācību procesā”), par dalību kurā izglītības iestāžu darbinieki varēs saņemt apliecības (8 kvalifikācijas stundas).

Dalībai seminārā lūdzam pieteikties, aizpildot pieteikšanas anketu: https://shorturl.at/cdGH4 līdz 24.oktobrim.

Dalība ir bezmaksas, organizatori sedz pusdienas un kafijas pauzi. Dalībnieku skaits ir ierobežots.

Papildu informācija – 29435005.

Seminārs tiek īstenots ar Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonda finansiālo atbalstu, sadarbībā ar Neformālās izglītības atbalsta biedrību un Valsts pētījumu programmas projektu “Neatkarības arheoloģija: jaunas pieejas nacionālajai pretestības vēsturei Latvijā” (VPP-LETONIKA-2021/2-0003).

Semināra programma:

10.00 Iļja Ļenskis, muzeja “Ebreji Latvijā” direktors
Latvijas ebreju vēsture 10 priekšmetos: ieskats muzeja krājumā.
11.15 Dr.philol. Ieva Garda-Rozenberga, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece
Latvijas romu genocīds pašu romu un viņu kaimiņu atmiņās.
12.15 Dr.hist. Uldis Neiburgs, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks
Salaspils nometne ieslodzīto atmiņas: pretrunīgie avoti un interpretācijas
13.15 Pusdienas
14.00 Sandra Vestermane, neiroloģe, kognitīvo zinātņu maģistre
Klusēt, lai izdzīvotu! Holokaustā izdzīvojušo otrās un trešās paaudzes sindroms: traumas neirobioloģija
15.30 Saruna par Džordža Švāba memuāru grāmatu “Izdzīvojušā bērna odiseja”