Dokumenti

Dokumenti

Dokumentārās liecības sastāda lielu daļu muzeja krājuma. Šeit ietilpst vairāk nekā 5000 dažāda satura un nozīmīguma dokumenti. Ir ar reliģisko dzīvi un tradīcijām saistīti dokumenti pirms 20. gadsimta. Vairāku politisko organizāciju dokumenti, saimniecisko, reliģisko draudžu un kulturālo biedrību dokumenti. Visvairāk tie ir no 1918.-1940. gadu laikposma dokumenti, kad pastāvēja vislabvēlīgākie apstākļi ebreju politiskajai un sabiedriskajai darbībai. Holokausta perioda dokumentu klāsts iekļauj PSRS Valsts Ārkārtējās komisijas ziņojumus par nacistu un viņu rokaspuišu veiktajiem noziegumiem pret Latvijas ebrejiem. Tāpat ir iekļauti Vācu Drošības policijas un SD Operatīvās grupas “A” (Einsatzgruppe A) pārskata ziņojumi; geto un citur ieslodzīto saraksti, nogalināto ebreju saraksti; dažāda satura vācu okupācijas iestāžu dokumenti, kas satur ziņas par Holokausta norisi, vietējo iedzīvotāju kolobarāciju un dalību Holokaustā. Atsevišķi dokumenti liecina par ebreju pretestību vai vietējo iedzīvotāju atbalstu ebrejiem. Tāpat muzeja krājumā ir pēckara perioda dokumenti par padomju represijām pret ebreju aktīvistiem un ebreju politisko pagrīdi padomju Latvijā. Atsevišķa sadaļa ir personālie fondi no dažādiem laikposmiem, kas satur ziņas par ebreju politiskajiem, sabiedriskajiem un reliģiskajiem darbiniekiem, ebreju uzņēmējiem, juristiem, ārstiem, zinātniekiem, filozofiem un skolotājiem, kā arī māksliniekiem, rakstniekiem un mūziķiem. Atsevišķa sadaļa ir Holokausta upuru personīgie dokumenti, kara noziedznieku personīgās lietas.