Fotogrāfijas

Fotogrāfijas

Kolekcijā ir fotogrāfijas par ebreju sadzīvi un reliģiskajām tradīcijām, sabiedrisko, kultūras un politisko dzīvi. Atsevišķa tēma ir Otrais pasaules karš un Holokausts. Krājumā ir arī ebreju ievērojamo personību fotogrāfijas.