Grāmatas

Grāmatas

Muzeja “Ebreji Latvijā” grāmatu kolekcija iekļauj ap 1700 vienības.

Šīs krājuma sadaļas galvenokārt veido Latvijā izdoto ebreju grāmatu kolekcija, it īpaši reliģiskā literatūra un dažādu virzienu ebreju skolu mācību līdzekļi, kā arī Latvijas ebreju rakstnieku darbi.
Grāmatu klāsts, veltīts Latvijas ebreju vēsturei, ir krājuma svarīga daļa. Ir pieejamas grāmatas par ebreju vēsturi dažādos Latvijas reģionos un par ebreju publisko un kultūras dzīvi Latvijā. Liela krājuma daļa skar Holokausta vēsturi Latvijā.

Krājumā ir arī grāmatas, veltītas ebreju vispārīgajai vēsturei: tās iekļauj daudz dažādus tematus, piemēram, ebreju vēsturi pasaulē, kā arī grāmatas par antisemītismu. Krājumā ir arī pasaules ebreju literatūras klasiķu Latvijas izdevumi gan oriģinālvalodā, gan tulkojumā.