Memuāri

Memuāri

Muzejs “Ebreji Latvijā” sistemātiski vāc jebkāda vieda atmiņas par ebreju vēsturi Latvijā – dzīvi, profesionālo darbību, politisko darbību, sabiedrisko darbību un dalību vēsturiskajos notikumos. Īpašu vietu krājumā ieņem atmiņas un liecības par Holokaustu. Pārsvarā tās ir Holokaustā izdzīvojušo atmiņas, taču muzejs cenšas iegūt arī ebreju glābēju un viņu līdzbiedru atmiņas, kā arī izglābto ebreju atmiņas par saviem glābējiem. Muzeja krājumā ir plaši zināmu holokaustā izdzīvojošo memuāru oriģināli, kā Elmāra Rivoša, Valentīnas Freimanes un Edvarda Andersa, kas ir daļēji iekļauti šo autoru publicētajos izdevumos. Tāpat svarīgs avots muzeja kolekcijā ir izdzīvojušo ebreju ziņojumi par holokaustu Latvijā, kā arī no Eiropas uz Latvijas deportēto ebreju atmiņas par pārdzīvoto Latvijā.

Vēsturisko apstākļu dēļ (kara un totalitāro diktatūru dēļ) atklātas un objektīvas dienasgrāmatas ir retums. Ir saglabājušās dažas ebreju skolnieku dienasgrāmatas 20 gadsimta sākumā un starpkaru posmā. No Otrā pasaules kara perioda dienasgrāmatām minama Preiļu ebreju skolnieces Šeinas Gramas dienasgrāmata, kas rakstīta Preiļos no 1941. gada 26. jūnija līdz 1941. gada 8. augustam.