Periodika

Periodika

Pirmā ebreju avīze Latvijā tika izdota 1887. gadā ar nosaukumu “Еврейский вестник”. Aktīva ebreju preses darbība gan sākās tikai neatkarīgās Latvijas laikā, kad liberālie preses likumi deva iespēju brīvai publicistikai ebreju valodās. No 1920. līdz 1940. gadam iznākošie pastāvīgie ebreju laikraksti un žurnāli ir gandrīz pilnībā ir saglabāti un pieejami Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Universitātes Akadēmiskajā Misiņa bibliotēkā. Tādēļ muzejs galvenokārt fokusējās uz vietējo neperiodisko izdevumu un vienreizējo izdevumu vākšanu un saglabāšanu. Tāpat muzeja krājumā ir neliels skaits ārzemēs izdoto ebreju preses izdevumi, рārsvarā no Vācijas un Krievijas. Neperiodisko izdevumu klāstā minami kalendāri un almanahi, piemēram, Ebreju tautības Latvijas atbrīvotāju biedrības almanahi, cionistisko organizāciju almanahi, vairāku ebreju biedrību izdevumu publiskie pārskati un darbības ziņojumi. Nozīmīgi ir padomju periodā iznākušie nelegālie “samizdata” izdevumi un neatkarības atjaunošanas laikā un pēc tam tapušie ebreju draudžu, biedrību un skolu izdevumi.