Plakāti

Plakāti

Muzeja krājumā ir vairāki desmiti starpkaru posma ebreju plakāti. Tie ir gan politisko partiju un organizāciju sarīkojumu afišas, gan dažādu kultūras pasākumu afišas. Starp tiem minami starptautiskās cionistu revizionistu organizācijas “Betar”, kas tika dibināta Latvijā, kā arī reliģisko cionistu partijas “Mizrahi” plakāti un citu partiju afišas. Ir saglabājušies Rīgas ebreju teātra izrāžu un dažādu koncertu afišas no dažādām Latvijas pilsētām. Muzeja ekspozīcijā apskatāmi vairāki plakāti: piemēram, ebreju avīzes “Frimorgn” reklāmas plakāts un Apvienotā ebreju tirgotāju un rūpnieku saraksta vēlēšanu plakāts. Muzeja krājumā esošie plakāti tika iespiesti Rīgā, Liepājā, Saldū, Daugavpilī, Kuldīgā un citās Latvijas pilsētās. Plakātu valoda pārsvarā ir jidišs ar latviešu valodas tulkojumu, ir arī daži plakāti vācu valodā (pārsvarā no Kurzemes). Plakāti ir spilgtas liecības par ebreju aktīvo politisko, sabiedrisko un kultūras dzīvi neatkarīgās Latvijas periodā 20.-30. gados.