Ebreju izglītība Latvijā starpkaru periodā

1. Ventspils ebreju ģimnāzijas audzēkļu grupa, Ventspils, Peldu iela, 1939. gads.

2. Rēzeknes ebreju ģimnāzijas skolotāji, 1935. gads.

3. Skolēni un skolotāji, jaunākās klases, Kārsavas ebreju skolā, 1933. gads.

4. Jaunjelgavas ebreju pamatskolas skolēni meža stādīšanas dienā, 1934. gada 28. aprīlī ar rabīnu Paulu.

5. Alūksnes skolas skolnieki, 1938. gads.

6. Rīgas pilsētas ebreju ģimnāzija izbraukumā uz Baltezeru, 1933.-1934. gads.

7.  Skolas “Ezra” Rīgā skolēni, 1936. gads.