Ebreju sporta dzīve starpkaru laika Latvijā

1. Ebreju nacionālā fonda (Keren Kajemet Leisrael) sporta svētki Rīgā 1929. gadā.

2. Daugavpils ebreju jaunatnes futbola komanda, 20. gadsimta 30. gadi.

3. Ebreju futbola komanda.

4. Rīgas “Makabi” nodaļas biedru grupa ar sporta biedrības vadītājiem. 2.rindā 4. no labās puses Kēlmans – viens no “Makabi” vadītājiem Latvijā.

5. Latvijas “Makabi” futbola komanda pirms spēles. Helsinkos, 1939. gada augustā.

6. “Makabi” Helsinkos 1939. gada augustā. Uzvarētāji: Kāns, Pormans, Feldhūns.

7. “Makabi” Latvijā. Vieglatlēts Makss Kāns, 1938.-1940. gads.