Holokausts Latvijā

1. Fotogrāfijas otrā pusē uzraksts ar zīmuli vācu valodā “Juden in Riga” (Ebreji Rīgā).
Fotogrāfija no Vērmahta jūras artilērijas 630. vienības karavīra mantojuma.

2. Ebreji spaidu darbos. Fotogrāfijas otrajā pusē uzraksts ar rokrakstu vācu valodā “Juden an der Arbeit Aufräumen von Häuserruinen…” (Ebreji darbā, likvidējot māju drupas…).

3. Ebreju pārcelšanās uz Daugavpils geto. 1941. gada 13. – 27.  jūlijs.

4. Ebreju pārcelšanās uz Daugavpils geto. 1941. gada 13. – 27.  jūlijs. Fotogrāfijas otrajā pusē uzraksts rokrakstā vācu valodā “Judenauszug Dünaburg”.

5. Fotogrāfijas otrajā pusē uzraksts rokrakstā vācu valodā “Verhaftung von Juden in Dünaburg. Wir haben nicht mehr” (Ebreju apcietināšana Dinaburgā. Mums vairs (to) nav).