Kastīte ar kupnieka īleniem

Pēc priekšmeta dāvinātāja pavadvēstulē stāstītā, īleni piederēja kādam ebreju kurpniekam, kuram kopā ar viņa bērniem “Vīgriežu” saimnieks Kārlis Graudiņš teica bēgt no vāciešiem mežā. Kurpnieks atteicās, bet viņa dēls un meita aizbēga. Kurpnieks gājis bojā, bet bērni izdzīvoja.