Lūgšanu grāmata sabatam un svētkiem

“Siddur Iešabat vejom tov “Kol Bo””. Lūgšanu grāmatu ievada lūgšana par Kārli Ulmani, Latviju, tās armiju un aizsargiem. Grāmatā veikts ieraksts: “Mūsu mātes, Hanas Goldas Šteinas piemiņai, nomira 1938”.