Mišna

1858. gads.

Mišna ir ievērojams rabīniskā jūdaisma pamatkodekss un pirmais rakstu avots, kurā apkopota nerakstītā, mutvārdu Tora. Kalpo kā seno ebreju tradīciju un likumu apkopojums. Mišna sastāv no sešām sadaļām.