Operete “Aisiks Kazev”

Muzikālā komiskā operete 4 cēlienos. Šlosberga mūzika. Piedalās visa trupa. Trupas sastāvā – M. Surics un A. Eines, kuri vēlāk spēlēja Jaunajā Ebreju teātrī Skolas ielā 6. 1925. gads.