“Причины происхожденiя антисемитизма. Опытъ соцiально-психологическаго анализа” (“Antisemītisma rašanas iemesli. Sociāli-psiholoģiskās analīzes pieredze”)

“Antisemītisma rašanās iemesli”. Marks Vaintrobs (1895-1941, Rīgā) – Maskavas universitātes docents, Rīgas Krievu universitātes kursu dibinātājs (1921. gadā).
Grāmatas titullapā autora veltījums Konstantīnam Arabažinam. – rokraksts, tinte, krievu valodā, 19.03.1927. Konstantīns Arabažins (1865-1929, Rīgā) – pazīstams speciālists krievu literatūrā, krievu zinātnieks, sabiedrisks darbinieks, profesors. Dzīvoja Rīgā no 1920. gada, lasīja lekcijas Rīgas mācību iestādēs, t.sk. Krievu universitātes kursos un Ebreju konservatorijā.