Talmuds. Traktāts Taharot ar komentāriem

Uz pirmā vāka rombveida ornamentā uzraksts senebreju valodā: “Cienījamā vīra skolotāja Eliezera Šlomo Jehuda Zalmanzona dēla dāvana Lielās sinagogas biedrībai “Toras piekritēji” piemiņai par viņa dzīvesbiedres Saras kundzes dvēseli, svētītās piemiņas Šlomo meitas”. 1877. gads.
Grāmatā ir Rīgas Lielās sinagogas valdes zīmogs.