Muzeja darba laiks vasarā

No maija līdz septembrim muzejs ir atvērts arī piektdienās no plkst. 11:00 līdz 17:00