Pastāvīgā ekspozīcija

Pastāvīgā ekspozīcija

Šobrīd muzejam ir trīs pamatekspozīcijas zāles, kas atspoguļo trīs vēsturiskos posmus.

Atklātais krājums. Ritovu ģimenes kolekcija

2017. gadā Rīgas namā Turgeņeva ielā 17 biedrības “Free Riga” dalībnieki uzgāja kambarīti – slēpni ar lielu skaitu artefaktu –grāmatām, fotogrāfijām, dokumentiem, rituālajiem priekšmetiem. Pētot šo kolekciju, pamazām sāka izkristalizēties stāsts par tās īpašniekiem – ebreju uzņēmēju Ritovu ģimeni. Tās locekļu likteņos kā ūdens lāsē atspoguļojas XX gs. pirmās puses Latvijas vēsture. Katrs no ģimenes ...
Lasīt vairāk

Ebreji Latvijā līdz 1918. gadam

Muzeja ekspozīciju ievada sadaļa, kas veltīta agrīnajam Latvijas ebreju vēstures posmam – no ienākšanas mūsdienu Latvijas teritorijā 16. gadsimtā līdz 19. gadsimtam. Šajā laikā parādījās pirmās ebreju kopienas Piltenē, Aizputē un Rīgā, kā arī citviet, un ebreji aktīvi iesaistījās ekonomiskajā dzīvē, kalpojot par starpniekiem starp muižniekiem, zemniekiem un pilsētniekiem dažādu preču tirgošanā. 19. gadsimtā gandrīz ...
Lasīt vairāk

Ebreji Latvijā 1918.-1941. gadā

Otrā ekspozīcijas zāle veltīta ebreju kultūras, politiskajai un sabiedriskajai dzīvei Latvijā no 1918. līdz 1941. gadam. Ar Latvijas Republikas dibināšanu ebreji aktīvi iesaistījās jaunās valsts dzīvē, daudzi piedalījās Neatkarības karā, desmitiem tika apbalvoti. Visu demokrātiskā režīma pastāvēšanas laiku ebreju politiskās partijas aktīvi ņēma dalību vēlēšanās, un bija pārstāvēti gan Saeimā, gan pašvaldībās. Ebreju politisko un sabiedrisko dzīvi noteica konkurence ...
Lasīt vairāk

Ebreji nacistu okupētajā Latvijā 1941.-1945. gadā

Ekspozīcijas trešā zāle vēsta par Holokausta traģēdiju Latvijā. Ar dokumentiem, foto un video liecībām tā stāsta par vairāk nekā 70 tūkstošu Latvijas ebreju noslepkavošanu dažu mēnešu laikā. 1941. gadā nacistiskā Vācija iebruka Padomju Savienībā un pilnībā okupēja Latvijas teritoriju. Jau pirmās nacistu okupācijas dienas iezīmējās ar diskrimināciju un vardarbību pret ebrejiem, sinagogu grautiņiem, bet 1941. ...
Lasīt vairāk