Loading...

Pastāvīgā ekspozīcija

Pastāvīgā ekspozīcija

Šobrīd muzejam ir trīs pamatekspozīcijas zāles, kas atspoguļo trīs vēsturiskos posmus.

Ebreji Latvijā līdz 1918. gadam

Muzeja ekspozīciju ievada sadaļa, kas veltīta agrīnajam Latvijas ebreju vēstures posmam – no ienākšanas mūsdienu Latvijas teritorijā 16. gadsimtā līdz 19. gadsimtam. Šajā laikā parādījās pirmās ebreju kopienas Piltenē, Aizputē un Rīgā, kā arī citviet, un ebreji aktīvi iesaistījās ekonomiskajā dzīvē, kalpojot par starpniekiem starp muižniekiem, zemniekiem un pilsētniekiem dažādu preču tirgošanā. 19. gadsimtā gandrīz ...
Lasīt vairāk

Ebreji Latvijā 1918.-1941. gadā

Otrā ekspozīcijas zāle veltīta ebreju kultūras, politiskajai un sabiedriskajai dzīvei Latvijā no 1918. līdz 1941. gadam. Ar Latvijas Republikas dibināšanu ebreji aktīvi iesaistījās jaunās valsts dzīvē, daudzi piedalījās Neatkarības karā, desmitiem tika apbalvoti. Visu demokrātiskā režīma pastāvēšanas laiku ebreju politiskās partijas aktīvi ņēma dalību vēlēšanās, un bija pārstāvēti gan Saeimā, gan pašvaldībās. Ebreju politisko un sabiedrisko dzīvi noteica konkurence ...
Lasīt vairāk

Ebreji nacistu okupētajā Latvijā 1941.-1945. gadā

Ekspozīcijas trešā zāle vēsta par Holokausta traģēdiju Latvijā. Ar dokumentiem, foto un video liecībām tā stāsta par vairāk nekā 70 tūkstošu Latvijas ebreju noslepkavošanu dažu mēnešu laikā. 1941. gadā nacistiskā Vācija iebruka Padomju Savienībā un pilnībā okupēja Latvijas teritoriju. Jau pirmās nacistu okupācijas dienas iezīmējās ar diskrimināciju un vardarbību pret ebrejiem, sinagogu grautiņiem, bet 1941. ...
Lasīt vairāk