Atklātais krājums. Ritovu ģimenes kolekcija

2017. gadā Rīgas namā Turgeņeva ielā 17 biedrības “Free Riga” dalībnieki uzgāja kambarīti – slēpni ar lielu skaitu artefaktu –grāmatām, fotogrāfijām, dokumentiem, rituālajiem priekšmetiem. Pētot šo kolekciju, pamazām sāka izkristalizēties stāsts par tās īpašniekiem – ebreju uzņēmēju Ritovu ģimeni. Tās locekļu likteņos kā ūdens lāsē atspoguļojas XX gs. pirmās puses Latvijas vēsture. Katrs no ģimenes locekļiem ir sava veida tiltiņš uz kādu stāstu, katrs stāsta kaut ko gan par Latvijas ebreju vēsturi un tās specifiku, gan par savu laiku un sabiedrību. Ģimenes locekļiem bija dažādi likteņi – labāki un sliktāki, veiksmīgi un traģiski – bet šodien mēs atgriežam šos aizmirstos likteņus Latvijas vēstures mozaīkā.

Ritovu ģimene Rīgā ienāca 1860. gados no Žagares, Lietuvas, un gadu desmitu garumā viņu ienākuma avots bija metāla izstrādājumu tirdzniecība, ar īpašu uzsvaru uz rūpniecisko aprīkojumu. Vairāki ģimenes jaunākās paaudzes locekļi ieguva izglītību mehānikā un inženierzinātnēs un turpināja pārvaldīt uzņēmumu līdz pat nacionālizācijai padomju okupācijas apstākļos 1940. gadā.

Varētu būt, ka pirmie priekšmeti nonāca kambarītī 1937. gada augustā, kad aizgāja mūžībā ģimenes galva, uzņēmējs un filantrops Bencions Ritovs, un tur tika saliktas viņam piederošās grāmatas un rituālie priekšmeti. Vēlāk tur tika likts viss, kas kādu iemeslu dēļ nebija vajadzīgs, vai tika reti izmantots, un tā tur nonāca sadzīves priekšmeti. Savukārt slēpņa slēgšanu var datēt ar periodu pēc 1941. gada 1. jūlija – jau nacistu okupācijas laikā.

Pēc kolekcijas izpētes biedrība “Free Riga” dāvināja kolekciju muzejam “Ebreji Latvijā”. Pēc rūpīgās izpētes, muzejs piedāvā iepazīties ar šo kolekciju atklātajā krājumā, kas veido muzeja pastāvīgās ekspozīcijas daļu. Šī ekspozīcija ir mēģinājums, vizuāli atsaucoties uz kolekciju glabājušo slēpni,  parādīt tās bagātību un daudzveidību.

 

Kolekcijas atradēji, pētnieki un dāvinātāji no “Free Riga”:

Mārcis Rubenis, Krišjānis Zariņš, Ray Juster, Stig Stassig, Alise Ziemule, Ieva Lange, Anastāsija Šneps-Šneppe, Anna Štefane

Ekspozīcijas dizains un ražošana:

Kārlis Jaunromāns/T13, Māris Holsts, Rūdolfs Janovs

Kolekcijas izpēte muzejā “Ebreji Latvijā”:

Laura Melne, Dora Pauzere, Regīna Furmanova

Finansiālais atbalsts:

Valsts kultūrkapitāla fonds

Fonds “Uniting History”