Skolām

Visas nodarbības notiek “Skolas somas” ietvaros un ir bezmaksas.

Izglītības programmas / Nodarbības

Nodarbības ilgums: 1,5 stundas 

ARĪ ATTĀLINĀTI (TIEŠSAISTĒ)

Nodarbības gaitā skolēni iepazīsies ar tolerances, stereotipu, iekļaušanas / izslēgšanas, kultūras daudzveidības, aizspriedumu jēdzieniem, uzzinās par multikulturālo situāciju Latvijā pirms II Pasaules kara un tagad, pārdomās stereotipu un aizspriedumu piemērus, mācīsies paust savu viedokli brīvā diskusijā un veidot kritisku pieeju izplatītajiem stereotipiem un aizspriedumiem. Nodarbība iedrošinās skolēnus cīnīties pret diskrimināciju un neiecietību, atbalstīt kultūras daudzveidību un iekļaujošu sabiedrību.

Nodarbība notiek latviešu, krievu vai angļu valodā. Skolēnu skaits – no 8 līdz 30.

Nodarbības notiek bez maksas.

Kontakti: 29435005, [email protected].

Pastaigas ilgums: 1,5 stundas

Interaktīvā pastaiga par Rīgas Jūgendstila kvartālu, izmantojot mūsdienu elektroniskās ierīces vai brošūru ar darba lapām. Skolēni iepazīsies ar Rīgas kultūrvēsturisko mantojumu un ebreju vēsturi Rīgā, kā arī izcilu personību lomu pilsētas un sabiedrības attīstībā.

Pastaiga notiek latviešu, krievu vai angļu valodā. Skolēnu skaits – no 12 līdz 30. Pastaiga notiek bez maksas. 

Kontakti: 29435005, e-pasts: [email protected].

Pastaiga tiek izstrādāta un īstenota, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas valsts simtgades programmas „Latvijas skolas soma”, kā arī fonda  “Dutch Jewish Humanitarian Fund JHF” atbalstam.

Muzejs “Ebreji Latvijā”, Skolas iela 6, Rīga

Nodarbības ilgums: 1,5 stundas

Muzejs “Ebreji Latvijā” piedāvā nodarbību 9.-12. klašu audzēkņiem “Pieminēt nedrīkst aizmirst”, kas ir veltīta pieminēšanas praksēm (memoriāliem, piemiņas pasākumiem u.c.).

Nodarbības mērķis ir ir veicināt pārdomas par nepieciešamību pieminēt Holokausta un citu traģēdiju upurus. Nodarbības gaitā skolēni izvērtē dažādas pieminēšanas prakses (memoriālus, piemiņas pasākumus u.c.), reflektē par veidiem, kā, kam un ko ir svarīgi pieminēt.

Nodarbības notiek latviešu, krievu vai angļu valodā. Skolēnu skaits – no 10 līdz 30.

Nodarbības notiek bez maksas.

Kontakti: 29435005, [email protected]

Nodarbības ilgums: 1 stunda (40-60 minūtes)

ARĪ ATTĀLINĀTI (TIEŠSAISTĒ)

Muzejs “Ebreji Latvijā” piedāvā nodarbību 1. – 4. klašu audzēkņiem “Mani radu raksti”.

Nodarbība sastāv no ekspozīcijas iepazīšanas/prezentācijas un interaktīvās daļas. Nodarbības laikā skolēni izskata senas ģimenes fotogrāfijas un šo ģimeņu ciltskokus, mācās veidot savu ciltskoku, kā arī mēģina atbildēt uz jautājumu, kas cilvēkus var vienot un šķirt, runā par cilvēku dažādību un līdzību, par draudzību un cieņu pret līdzcilvēkiem.

Nodarbības notiek latviešu vai krievu valodā. Skolēnu skaits – no 12 līdz 30.

Nodarbības notiek bez maksas.

Kontaktpersona: Marina Gehta, muzeja direktora vietniece, tālrunis 29435005, e-pasts: [email protected]

Interaktīvā nodarbība skolēniem (5. – 8. klase)

Nodarbības ilgums: 1-1,5 stundas
ARĪ ATTĀLINĀTI (tiešsaistē) 
Pirmā iepazīšanās ar ebreju reliģijas, kultūras un tradīciju daudzveidību Latvijā. Darbojoties grupās, skolēni izzina ebreju svētkus (ebreju Jauno gadu, Hanuku, Pesahu u.c.), runā par kultūru daudzveidību un kopīgajām cilvēciskām vērtībām, veido radošos darbus.
Nodarbības notiek latviešu vai krievu valodā. Skolēnu skaits – no 10 līdz 30.
Nodarbības notiek bez maksas.
Kontakti: 29435005, e-pasts: [email protected]

Nodarbības ilgums: 1,5 stundas
ARĪ ATTĀLINĀTI (tiešsaistē) 

Muzejs “Ebreji Latvijā” piedāvā nodarbību 9. – 12. klašu audzēkņiem “Ievērojamās ebreju personības pirmskara Latvijā”, kas ir veltīta Latvijas ebreju lomai un ieguldījumam Latvijas Republikas attīstībā 1920.-30. gados.

Nodarbības mērķis ir veidot priekšstatu par Latvijas kultūru daudzveidību un nacionālo minoritāšu lomu tajā, izvērtējot ebreju ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturiskajā mantojumā.

Nodarbības gaitā skolēni, izmantojot muzeja ekspozīcijā un krājumā pieejamos materiālus, iepazīsies ar izcilām personībām – ebrejiem, kas pirmskara Latvijā darbojās dažādās jomās, gūstot atzinību gan savu līdzgaitnieku vidū, gan plašākā sabiedrībā. Skolēniem būs iespēja pašiem izpētīt dažādus cilvēku likteņus un nominēt savai Izcilības balvai.

Nodarbības gaitā skolēni gūs izpratni par ebreju devumu Latvijas valsts attīstībā un pirmskara Latvijas ebreju kopienas dzīvi, kā arī mācās argumentēt, radoši darboties grupās, prezentēt savu darbu auditorijas priekšā.

Nodarbības notiek latviešu vai krievu valodā. Skolēnu skaits – no 12 līdz 30.

Nodarbības notiek bez maksas.

Kontaktpersona: Marina Gehta, muzeja direktora vietniece, tālrunis 29435005, e-pasts: [email protected]

Nodarbības ilgums: 1 stunda

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Latvijas ebreju vēsturi, izvērtējot ebreju kultūrvēsturisko mantojumu Latvijā un Holokausta traģēdijas apmēru.

Nodarbības gaitā skolēni iepazīsies ar dažādiem muzeja eksponātiem. Skolēniem, strādājot grupās, būs iespēja pašiem izpētīt šos eksponātus un prezentēt darba rezultātus citiem.

Nodarbības gaitā skolēni gūs izpratni par ebreju vēsturi Latvijā no 16. gadsimta līdz Otrā pasaules kara beigām.

Nodarbības notiek latviešu, krievu vai angļu valodā. Skolēnu skaits – no 12 līdz 30.

Nodarbības notiek bez maksas.

Kontaktpersona: Marina Gehta, muzeja direktora vietniece, tālrunis 29435005, e-pasts: [email protected]