Krājums

Krājums

Muzeja “Ebreji Latvijā” krājumā iekļauts vairāk nekā 15 000 vienību: fotogrāfijas, lietiskie priekšmeti, dokumenti, vēstules, dienasgrāmatas, vizuālie materiāli, grāmatas, periodika, kā arī pierakstītās atmiņas un intervijas. Kolekcija sastāv no materiālajiem un nemateriālajiem priekšmetiem par Latvijas ebreju vēsturi, sadzīvi, Holokaustu Latvijā, ebreju kopienu aktivitātēm, reliģisko dzīvi un aktivitātēm līdz pat mūsdienām.

Ja jums pieder muzeja tematikai atbilstošas lietas, ko jūs vēlētos dāvināt muzejam, lūdzam sazināties ar muzeju, rakstot uz [email protected].