Par muzeju

Muzeju “Ebreji Latvijā” 1989. gadā dibināja Holokaustu pārdzīvojušo grupa ar ievērojamo vēsturnieku Marģeru Vestermani priekšgalā ar mērķi saglabāt nākamām paaudzēm visas pieejamās materiālas un nemateriālās liecības par 450 gadu ilgu ebreju vēsturi Latvijā, kā arī pētīt un popularizēt Latvijas ebreju kopienas vēstures un kultūras vērtības.

Muzeja „Ebreji Latvijā” misija ir apzināt, saglabāt un iemūžināt Latvijas ebreju kopienas bagāto kultūras mantojumu un vēsturi, iepazīstināt sabiedrību ar ebreju kultūrvēsturiskajām vērtībām, sekmēt sabiedrības saliedētību, savstarpēju cieņu un izpratni par Latvijas un pasaules daudzveidību.

Muzejs atrodas Rīgas Ebreju kopienas ēkā, 3. stāvā. 1996. gadā tika sākts ar nelielu ekspozīciju, kas tomēr izraisīja lielu sabiedrības interesi. Pašlaik muzeja ekspozīcija ir izvietota trīs zālēs, izklāstot ebreju vēsturi Latvijā no pirmajiem ebreju kopienām Latvijas teritorijā 16. gadsimtā līdz 1945. gadam. 

Muzejs pieder Rīgas Ebreju kopienai un ir viens no Latvijā nedaudziem akreditētajiem privātajiem muzejiem. 

Muzeja krājums ir plašs un daudzveidīgs – lielā mērā pateicoties apmeklētāju un brīvprātīgo atbalstam, kas sekmēja jaunu materiālu iegūšanu. Muzejs aicina visus apmeklētājus palīdzēt krājuma papildināšanā ar materiāliem no saviem privātarhīviem un kolekcijām, darot tos pieejamus pētniekiem un interesentiem un palīdzot saglabāt Latvijas ebreju kopienas piemiņu.

Rīga, Skolas iela 6
Tālr. (+371) 67283484
[email protected]

Muzejs Ebreji Latvijā Skolas Ielā

Muzeja darba laiks:
Svētdiena – ceturtdiena: 11.00-17.00
Piektdiena, sestdiena: slēgts
Ieeja par brīvprātīgiem ziedojumiem

Ekskursijām lūdzam pieteikties iepriekš, rakstot uz [email protected].