BALTIJAS EBREJU MANTOJUMA MĀCĪBU PROGRAMMA

BALTIJAS EBREJU MANTOJUMA MĀCĪBU PROGRAMMA

Tiešsaistes mācību modulis un ceļojošā vasaras skola

Baltijas ebreju mantojuma mācību programma (BJHSP) ir unikāla iespēja uzzināt par bagātīgo un daudzveidīgo ebreju mantojumu, kas Baltijas reģionā pastāvēja pirms Otrā pasaules kara. Pirmo reizi kā pilotprogramma vasaras skola notika 2019. gadā, 2022. gadā programma norisinājās otro reizi. Trešo reizi programma notiek 2024. gadā. Šī programma piedāvā Baltijā un Ziemeļvalstīs dzīvojošajiem jaunajiem profesionāļiem dažādās nozarēs – izglītībā, zinātnē, tūrismā un citās – iespēju apmeklēt un izpētīt vēsturiskās ebreju vietas, iepazīties ar vietējām ebreju kopienām un sazināties ar plašu cilvēku loku, kuri strādā ar ebreju piemiņas projektiem.

Programma sastāv no divām neatņemamām, savstarpēji saistītām daļām: tiešsaistes mācību moduļa un ceļojošās vasaras skolas. Tiešsaistes mācību modulis sastāv no deviņām lekcijām, kas sniedz dalībniekiem nepieciešamās zināšanas, lai izprastu plašāku perspektīvu un ebreju mantojuma fonu Latvijā un Lietuvā.

Ceļojošā vasaras skola ir sešu dienu ekskursija pa dažādām Latvijas un Lietuvas pilsētām, kas sākas un beidzas Rīgā. Tās galvenais mērķis ir piedāvāt dalībniekiem iespēju vērot ebreju vēstures ietekmi uz vietējo kultūru un izpētīt dažādas pieejas ebreju mantojuma un vēstures saglabāšanai.

Programma ir veidota, lai rosinātu interesi, vairotu zināšanas un sniegtu dalībniekiem nepieciešamās prasmes darbam ar ebreju mantojumu dažādos apstākļos. Tā ietver daudzveidīgu lekciju, semināru, vizīšu un citu pasākumu klāstu par ebreju kultūru, reliģiju, mantojumu un vēsturi. Programmu koordinē un īsteno atzītas organizācijas un pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas, kas aktīvi darbojas akadēmiskajā vidē, ebreju izglītībā un kopienas dzīvē.

Programma ir neatkarīga iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt dziļāku izpratni par ebreju vēsturi, kultūru un mantojumu Latvijā, Lietuvā un Baltijas reģionā.

BJHMP mērķis ir nodrošināt dalībniekus ar:

  • nepieciešamajām prasmēm darbam ar vietējo ebreju mantojumu;
  • plašāku izpratni par Latvijas un Lietuvas ebreju mantojumu un vēsturi, kā šo valstu kultūras un vēstures neatņemamu sastāvdaļu;
  • zināšanām par to, kā ebreju mantojums var spēlēt nozīmīgu lomu sociālo izaicinājumu risināšanā un kultūras daudzveidības un integrācijas veicināšanā;
  • veidiem, kā izmantot bagātīgos un daudzpusīgos ebreju mantojuma avotus.

Programmu līdzorganizē:

  • Muzejs “Ebreji Latvijā”, Rīgas Ebreju kopiena
  • Latvijas Universitātes Jūdaistikas centrs Zviedrijā
  • Paideia – Eiropas Ebreju studiju institūts Zviedrijā
  • Paideia folkhögskola

Vairāk informācijas par pilotprogrammu “Ceļojošā vasaras skola: Pagātnes izaicinājums: Ebreju mantojuma pētījums 2019” šeit.

2024. gadā Programmu finansiāli atbalsta Latvijas Ebreju kopienas Restitūcijas fonds (LEKOREF).