Māksla un Holokausts. Pārdomas kopīgai nākotnei

Projektu “Māksla un Holokausts. Pārdomas kopīgai nākotnei” realizēja Rīgas Ebreju kopiena un muzejs “Ebreji Latvijā” un to atbalstīja Eiropas Savienības programma “Eiropa Pilsoņiem” 

Partneri:

Starptautiskais litvaku fotogrāfijas centrs, Lietuva

Ebreju vēstures institūts, Polija

Rostokas Universitāte, Vācija

Projekts norisinājās 2019.-2021.gadā un bija veltīts mākslas un Holokausta attiecībām: tas tika realizēts, lai diskutētu par to, kā Holokausts ir ietekmējis Eiropas sabiedrību, mākslas pasauli un pašus māksliniekus. Caur mākslas prizmu projekts izpētīja, kā tiek saglabāta un attīstās Eiropas atmiņa, kas to veido, un kāda ir indivīda loma šajā procesā. Projekta mērķis bija veicināt diskusijas par kopējo kultūras telpu pirmskara Eiropā, tās mantojumu šodien un veidu, kā atrast jaunas pieejas Eiropas pagātnes pieminēšanai. Projekts aplūkoja notikumus laikposmā no 1938./1939. līdz 1945. gadam – pagrieziena posmu Eiropas un Latvijas vēsturē.

Projekts ietvēra dažāda veida aktivitātes: akadēmiskā konference Rīgā (2019. gada jūlijā), kam sekoja rakstu krājums, divas ebreju mākslinieku un neebreju mākslinieku izstādes, kas reflektēja par Holokaustu (viena no tām virtuāla un otrā – ceļojošā – Rīgā un Šauļos, Lietuvā 2020. gada vasarā un rudenī), un divi studentu forumi – viens no tiem Vācijā (2019. gada septembrī) un otrs Lietuvā (2019. gada decembrī).

Studentu forumi bija paredzēti studentiem un jauniešiem no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas, un lekcijas tika apvienotas ar darbnīcām un diskusijām, sniedzot dalībniekiem iespēju pārdomāt par Holokausta un mākslas jautājumiem, tostarp par piemiņas jautājumu, par attiecībām starp individuālo un kolektīvo atmiņu, par aktīvas līdzdalības nozīmi sociālajos procesos un mākslu kā daļu no centieniem attīstīt kopīgu Eiropas identitāti un pārvarēt visas Eiropas traumas.

Mākslas izstāde “Ebreju mākslinieki pirmskara Latvijā un Eiropā: ievads” 2020. gadā notika Rīgā un Šauļos, Lietuvā. Izstāde ir veidota balstoties uz 1939. gada februārī Rīgā un Liepājā notikušo Latvijas, Lietuvas un Polijas ebreju mākslinieku kopējo izstādi, un ir mēģinājums ja ne atveidot to, tad vismaz daļēji atsaukties uz to, iekļaujot to pašu mākslinieku darbus, kas tiek deponēti no Latvijas un citu valstu institūcijām. Izstādes mērķis bija iepazīstināt ar ebreju mākslinieku pirmskara mākslu (lielāka daļa no šiem māksliniekiem vēlāk gāja bojā Holokaustā), iepazīstināt plašo sabiedrību ar šo aizmirsto Austrumeiropas kultūras daļu. Izstāde ir apskatāma citviet Latvijā arī pēc projekta beigām.

Virtuālā izstāde “Rīgas geto Aleksandras Beļcovas zīmējumos” ir pieejama šīs mājaslapas sadaļā “Izstādes/Virtuāls”.