Iedomājoties neiedomājamo: slepkavības ainas

Jāizceļ atsevišķa zīmējumu grupa, kur Beļcova attēlo ebreju masu nošaušanas ainas – cilvēkus, kas izģērbjas bedres malā; kara­vīrus, kuri šauj pakausī upuriem; bērnu, kurš mēģina aizbēgt no ka­ravīriem; karavīru, kas atņem bērnus sievietēm.

Nošaušanu Beļcova pati nevarēja redzēt, bet, domājams, kaut ko dzirdēja no iedzīvotāju nostāstiem.

1943. gada vasarā Beļcova aizbrauca uz Liepāju pie meitas Tatjanas, kura tur strādāja. Kurzemē Beļcova dzīvoja līdz kara beigām. Iespējams, tur viņa kaut ko uzzināja par Liepājas ebereju nogalināšanu 1941. gada beigās.